Webers visjon for Europa

“Ja” til flertallsbeslutninger, en felleseuropeisk armé og utvidet grenseforsvar. “Nei” til Tyrkia-forhandlinger og Eurobonds. 

(tyskpolitikk.no): – Vi trenger Europa, og Europa trenger oss.

Slik starter prinsipprogrammet til det kristenkonservative partiet CSU (Christlich Soziale Union), det bayerske søsterpartiet til mer kjente CDU (Christlich Demokratische Union). Med under tre måneder igjen til Europavalget, som avholdes mellom 23. og 26. mai, er valgkampen for alvor i gang.

Anført av 46 år gamle Manfred Weber er det tilsynelatende et Europa-vennlig parti som møter potensielle velgere på stands rundt omkring i det ganske land. 

– Europa er en av våre vitale interesser. For en god fremtid er et sterkt Europa viktigere enn noen sinne, heter det videre i erklæringen, som danner grunnlaget for arbeidet som skal gjøres de kommende ukene, og som CSU-politikerne håper skal utgjøre fundamentet for Europaparlamentet de kommende fem årene.

De bayerske kristendemokratene etterkommer dermed flere av ønskene til den franske presidenten Emmanuel Macron.

Et overordnet ønske om å bringe det europeiske demokratiet nærmere borgerne underbygges med et konkret forslag om å gi Europaparlamentet rett til å selv initiere lovgivning, en rett som i dag alene tilfaller kommisjonen (ofte karakterisert som unionens utøvende makt). I tillegg ønsker CSU naturlig nok å opprette egne regionale komiteer i parlamentet, slik at mindre, lokale delstater o.l. får større innflytelse på beslutningsprosessen i Brüssel.

Videre foreslår Weber og co å gå vekk fra det nåværende kravet om enstemmighet i spørsmål som vedrører utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dagens Brüssel forbindes med handlingslammelse, og bedre blir det ikke dersom de mange høyrepopulistene får større innflytelse etter valget. Krav om enstemmighet kan i ytterste konsekvens føre til enda mindre tillit fra befolkningen, noe CSU ønsker å gjøre noe med.

I tråd med Angela Merkels ønske er de kristenkonservative fra Sør-Tyskland også positive til å utvide det militære samarbeidet EU-landene imellom.

Les mer: De viktigste kandidatene til Europa-valget. 

Spitzenkandidaten Manfred Weber

Nevnte Manfred Weber er ikke bare CSUs mann i den pågående valgkampen. 8. november 2018 ble ingeniøren fra Landshut i Niederbayern valgt til å være Spitzenkandidat (toppkandidat/førstekandidat) for EPP, den største konservative partigruppen i Europaparlamentet.

Som Spitzenkandidat vil Weber etter alt å dømme overta jobben som EU-kommisjonens president etter Jean-Claude Juncker, sålenge de konkurrerende partigruppene ikke får stor nok oppslutning til å danke ut de kristenkonservative, som har hatt for vane å dominere Europaparlamentet i Brüssel. 

Etter å ha ledet ungdomsorganisasjonen Junge Union i Bayern, valgte Manfred Weber i 2004 å rette fokuset mot Brüssel og Europa-politikken. 10 år var det CSU-politikeren trengte til å jobbe seg til toppen i EPP. Allerede i 2014 kapret han ledervervet i den mektige partigruppen. I 2019 kan 46-åringen klatre helt til topps i EU.

I Bayern er hans partifeller sjeleglade. Det samme er brorparten av kristendemokratene i Tysklands øvrige 15 delstater. På veien mot toppen har Angela Merkels velsignelse vært livsviktig for mannen som nå ønsker å bli kommisjonens neste president.

Les mer: Dilemmaet Viktor Orban. 

Lar populismen ligge

Siden flyktningkrisen høsten 2015 har begge de tyske kristendemokratiske partiene blødd velgere til høyrepopulistene i AfD (Alternative für Deutschland). Angela Merkel og co har ikke kommet med gode nok svar til frykten svært mange tyskere har følt på kroppen, noe som har presset både CDU og CSU nedover på meningsmålingene.

CSU har lenge vært kjent som et noe mer konservativt alternativ enn søsterpartiet CDU. Der hvor Angela Merkel har forsøkt å fortsette sin sentrumsnære linje, har CSU-ledelsen valgt en langt mer symboltung og aggressiv taktikk, som i større grad minner om AfDs retoriske ordkrig, og som derfor ofte betegnes som “populistisk”.

Gode eksempler er ønsket om en konkret maksimalgrense for antall asylsøkere som skal tas imot per år, og vedtaket om at alle offentlige kontorer i Bayern plikter å henge et synlig kors på veggen i inngangspartier eller lignende.

Manfred Weber blir av mange omtalt som en avmålt og moderat mann, som skyr de hardeste konfliktene, og som velger dialog fremfor konfrontasjon. Webers egenskaper synes også å skinne gjennom i CSUs vedtatte Europa-politikk, som tilsynelatende tar avstand fra mesteparten av de lettfattelige politiske argumentene.

I innvandringsspørsmål er de kristenkonservative fra Bayern likevel harde. For å ivareta sikkerheten til borgerne i land og regioner MÅ unionen utvide grenseforsvaret med 10 000 mann, samt opprette mottakssentre, såkalte “hot spots”, i Nord-Afrika. I tillegg er CSU Weber og co harde med Erdogan og Tyrkia, som får det glatte lag i den nevnte erklæringen, hvor det tas til ordet for å avslutte den påbegynte prosessen om et mulig EU-medlemskap for landet i sørøst.

Sier nei til Macrons “Eurobonds”

Uansett hvor Europa-vennlig CSU ønsker å fremstå, noe nærmere samarbeid og integrasjon i finanspolitikken blir det ikke dersom Weber og co får bestemme etter valget i mai.

Helt siden Macron ble valgt i 2017, har den franske presidenten presset på for et tettere økonomisk samarbeid mellom eurolandene. Et av forslagene har vært opprettelsen av såkalte “Eurobonds”, det vil si felleseuropeiske statsobligasjoner, som kan bidra til at samtlige euroland står som garantister for samme gjeldsbrev, og som dermed gir bedre betingelser, og kortere vei til investeringer, for fattigere nasjoner i sør og øst.

Angela Merkel har lenge nektet å forhandle om bruk av obligasjoner, et synspunkt kansleren har fått bred støtte for blant de tyske kristendemokratene, som har sittet med makta siden 2005.

– Eurobonds, som sosialdemokratene, sosialistene og de grønne lenge har ønsket seg, vil ikke forekomme i vårt Europe, på lik linje med en felleseuropeisk finansminister, og en felles arbeidsledighetsforsikring, skriver CSU i sitt program for det kommende valget.

Foto: https://www.flickr.com/photos/european_parliament/

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

4 thoughts on “Webers visjon for Europa

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: