Om Tyskpolitikk.no

Tyskpolitikk.no er en nyhetsportal om tysk politikk på norsk.Tyskland er den økonomiske motoren, og det mest folkerike landet i EU. Hva som bestemmes i Berlin, får betydning for hele Europa. Tyskland er også Norges viktigste partner i Europa.

Tyskpolitikk.no ønsker å gjøre tysk politikk bedre tilgjengelig på norsk. Ved å formidle hva som skjer i tysk politikk, ønsker vi å øke den allerede tilstedeværende interessen i Norge for Tyskland.

Nettsiden ble opprettet i 2017, og drives på frivillig basis.

Har du en interesse for tysk politikk og liker å skrive? Ta kontakt dersom du ønsker å prøve deg som skribent for Tyskpolitikk.no.

Organisasjonsnummer: 918 646 361

%d bloggers like this: