Moralens vokter i våpentrøbbel

Uenighet om tysk våpeneksport går på tvers av partilinjer, og kan hindre en felles forsvarspolitikk i Europa. 

(tyskpolitikk.no): Først kommer våpnene, deretter moralen? Ikke i Tyskland. Men den europeiske realpolitikken banker på tyskernes dør, og forsvarsindustrien murrer.

Saudi-Arabia må altså vente litt til, i alle fall et halvt år, på forsvarsmateriellet de har bestilt fra tyskerne. Et stopp i leveransene er en direkte følge av drapet på den regimekritiske saudiske journalisten, Kashoggi, som etter all sannsynlighet ble partert av saudisk etterretning i kongedømmets konsulat i Istanbul i fjor høst.

Krigen i Jemen, hvor saudierne støtter den sittende regjeringen, har ført landet inn i en humanitær krise, og har også vært avgjørende for det pågående embargoet. Men det var Kashoggi-drapet som var direkte utløsende for å oppfylle regjeringsplattformen.

– Fra nå av skal vi ikke tillate eksport til land som er direkte deltakende i krigen i Jemen, står det i den tyske koalisjonsavtalen, som ble underskrevet i mars i fjor.

SPD: – Vi fikk gjennomslag 

– Vi fikk gjennomslag. SPD forhindret at økonomi teller mer enn menneskerettigheter. Krigen i Jemen er kjennetegnet av en særlig umenneskelighet, særlig mot barn. Et helvete. Våpenbusinessen holder slike kriger i live, skrev parlamentarisk nestleder i sosialdemokratene, Karl Lauterbach, på Twitter.

Regjeringens forlengelse av våpenembargoet kan i ordets rette betydning tolkes som en midlertidig seier for sosialdemokratene. I eksportspørsmålet er det store uenigheter også innad i koalisjonspartiene, hvor partitilhørighet heller er annenrangs enn avgjørende:

– Finans- og forsvarsdepartementet kjemper mot utenriksdepartementet, mens industrivennlige politikere fra unionspartiene og fagforeningsnære sosialdemokrater kjemper mot venstresiden i SPD samt kristen-pasifistiske konservative, skrev der Spiegel om eksport-striden i vinter.

OBS: „German free“

Ifølge et tysk firma som leverer radarutstyr, Hensoldt, blir interesserte kjøpere nå oppfordret til å kjøpe „German free“ på leverandørmesser. Forsvarsprosjektene hvor Tyskland samarbeider med andre land fører til forargelse hos de involverte.

Prosjekter med tyske leverandører kan ikke bli levert til Saudi-Arabia under det pågående embargoet. Ferdigstillelse av prosjektene er derimot unntatt embargoet. Det vil si at tyske selskaper fortsatt kan levere deler til produksjonsprosessen, med en avgjørende forskjell: selve eksporten av forsvarsmateriellet må vente.

Roderich Kiesewetter, utenrikspolitiker for CDU (Christlich Demokratische Union) i Forbundsdagen, er bekymret for om Tyskland er i ferd med å bli en bremsekloss for en felleseuropeisk forsvarspolitikk:

– Jeg er redd for at Storbritannia og Frankrike i framtiden må levere til denne regionen (red. anm. Midtøsten) uten tysk deltakelse. På sikt vil dette føre til at prosjekter som felles panservogner – eller et felles luftfartøy med Frankrike – ikke kommer til å bli realisert. Vi skader den europeiske tanken når vi ikke deltar på flere forsvarspolitiske prosjekter innad i EU, sa Kiesewetter etter forlengelsen av våpenembargoet til Deutschlandfunk.

Frankrike og Tyskland i eksportkrig

Rundt 50 franske avtaler med tyske leverandører er rammet av embargoet.

– For Frankrike er eksport av forsvarsmateriell ikke et stort problem. Når det tjener deres strategiske og økonomiske interesser, leverer regjeringen i Paris våpen til alle stater som er villige til betale, skriver der Spiegel.

Våpenembargoet illustrerer en langvarig konflikt mellom Tyskland og Frankrike om vidt forskjellige tilnærminger når det gjelder eksport av forsvarsmateriell.

Felles eksportstandarder er et uttalt mål i den fransk-tyske Aachen-avtalen, som ble presentert av forbundskansler Merkel og president Macron i vinter. Et styrket bilateralt samarbeid skal berede grunnen for en felles europeisk forsvarspolitikk og en minsket avhengighet av amerikansk forsvarsteknologi. Frankrike og Tyskland ønsker blant annet utvikle felles panservogner, droner og kampfly.

Det som ser fint ut på papiret er likevel vanskeligere å sette ut i praksis. Ikke en gang det diplomatiske miljøet prøver å glatte over uenighetene. Da Frankrike i fjor høst truet med å trekke seg fra et stort samarbeidsprosjekt om kampfly på grunn av tyskernes betenkeligheter rundt leveringen av varene, rapportere den tyske ambassadøren i Paris hjem til Berlin om „levende diskusjoner“. En løsning er ikke i sikte.

Saken er skrevet av Hanne Aukrust Waagan.

Foto: https://pixabay.com/photos/ship-soldier-war-marine-blue-2611697/

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: