Miljøvernminister Schulze: – Sunn fornuft med fartsgrense på Autobahn

Politisk uenighet mellom samarbeidspartnere preger debatten om fartsgrenser på tyske motorveier.

Skrevet av Ingrid Øyvindsdatter Ravnanger. 

(tyskpolitikk.no): Diskusjonen om fartsgrense på Autobahn fortsetter. Etter at miljøpartiet Die Grünen foreslo innføring av en øvre grense i oktober, for så å bli nedstemt, er det sosialdemokratiske SPD som nå fremmer tilsvarende forslag. 

Miljøvernminister Svenja Shulze (SPD) hevder at en generell fartsgrense på 130 km/t kan redusere antall ulykker i landet og spare opp til to millioner tonn karbondioksid per år. 

– Med tanke på fordelene, så er det sunn fornuft å introdusere en generell fartsgrense, noe som allerede er tilfelle i nærmest alle andre EU-land, miljøvernminister Svenja Shulze.

Ønsker mer enn en “fartsanbefaling”

Til tross for at SPD allerede har diskutert forslaget med regjeringspartner CSU (Christlich-Soziale Union), akter sosialdemokratene å ta saken opp på ny med begge de kristenkonservative koalisjonspartnerne. 

Et enkelt og effektivt bidrag til miljøet samt bedret trafikksikkerhet er hovedårsaken til at SPD utfordrer partiene enda en gang. 

– Kun CSU klarer å dramatisere en slik enkel sak som denne, sier den nye SPD lederen Saskia Esken til Der Spiegel. 

– SPD lederne er tydeligvis helt ute og kjører

Samferdels- og miljødepartementet har vært uenige lenge. Mens miljøvernministeren har tatt til ordet for en fartsgrense, ønsker samferdselsminister Andreas Scheuer (CSU) det motsatte, ei heller å diskutere tematikken, da det tar oppmerksomheten til andre viktige temaer. 

– Vi har mer pressende saker som bør få oppmerksomhet istedenfor disse emosjonelle sakene som kommer opp igjen og igjen og hvor der ikke finnes noe klart flertall i det hele tatt sier CDU politikeren

Kritikken har også haglet fra CSU-politiker Ulrich Lange. 

– Alle som mener at en generell fartsgrense er det mest presserende tiltaket for å stoppe utvandringen av SPD-velgere, har åpenbart mistet det politiske kompasset. Tyskland har en av de tryggeste motorveiene i verden. 

Representanter fra det liberale partiet FDP (Freie Demokratische Partei) har allerede kritisert partiet og er tydelige på at de ikke ønsker en grense. Istedenfor vil politiker Oliver Luksic etablere et digitalt kontrollsystem i trafikken og andre innovative løsninger

Får støtte i befolkningen

Per dags dato er det ikke er noe klart flertall for ny lovgivning i det tyske parlementet, men sosialdemokratene får derimot støtte av befolkningen for øvrig.

I en undersøkelse gjort av forsknings instituttet Civey støtter flertallet i befolkningen en fartsgrense. Blant de over 3000 deltakerne i perioden 26. November til 26. desember, var det kun 31,1% som var imot en fartsgrense på Autobahn.

Den mest populære fartsgrensen, støttet av 40% var på 130 km/t, samme grensen som er foreslått av sosialdemokratene. 

Politi tror grense kan minske risiko for ulykker

Også politiets egen fagforening, Die Gewerkschaft der Polizei (Gdp), ønsker å undersøke fordelene med en fartsgrense. Foreningen ønsker en grense først og fremst for å redusere risikoen for seriøse ulykker. 

Ifølge nestleder Michael Mertens, kunne minst 80 dødsfall i året vært forhindret dersom en grense ble vedtatt. At det tyske forskningsinstituttet for samferdsel fra 2015 viser at 70% av motorveiene står uten fartsgrense gir dermed grunn til uro.

Likevel understreker nestlederen at den politiske debatten bør suppleres med mer fakta.

– Dagens situasjon er at vi har diskusjoner kun basert på følelser som burde løftes til en faktabasert level

Sammenligner Tyskland med Nord-Korea

Til sammenligning med andre land hvor normen er lovfestede fartsgrenser, har det de siste 40 årene kun vært anbefalte fartsgrenser i Tyskand. 

En humoristisk vri har preget twitter, hvor SPD-leder Saskia Esken sammenlignet Tyskland med Nord-Korea. 

I et innlegg tvitret partilederen at “Det er ingen grense i Nord-Korea, heller ingen i Afghanistan for eksempel.  Det er nærmest ingen andre land med ubegrenset fart. Er de alle galne?”

Ettersom SPD, Die Grüne og Die Linke ikke får flertall, er det lite sannsynlig at en grense vil bli innført i nærmeste fremtid. Til tross for at et flertall av befolkningen er for regulering, ser det ut til at Tyskland også i år forblir det eneste landet i Europa med frie fartsgrenser på motorveiene. 

Foto: https://www.flickr.com/photos/zufallsfaktor/

 

 

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: