Merkels løsning på klimakrisen

Høyere bensinpriser, billigere togbilletter, dyrere å fly. – Sannsynligvis ikke nok til å nå klimamålene for 2030.

(tyskpolitikk.no): Fredag 20. september ble de tyske regjeringspartiene enige om en såkalt “klimapakke”, som skal sørge for at Tyskland når Paris-avtalens klimamål innen 2030.

Øverst på listen over tiltak står avgifter på utslipp av CO2, som sakte men sikkert skal oppgraderes gjennom de neste 10 årene. Avgiften skal først og fremst gjelde i trafikken og ved oppvarming av bygninger.

Fra 2021 skal utslipp av ett tonn CO2 koste 10 euro, som vil bety at literprisen på bensin og diesel vil stige med henholdsvis 2,8 cent og 3 cent (per 26.09.19 er prisene 1,362 per liter bensin, og 1,239 per liter diesel). 

De påfølgende årene skal prisen stige steg for steg, inntil det koster 35 euro per tonn CO2 i 2025. Frem mot 2030 kan prisene bli enda høyere, dersom det viser seg nødvendig.

Ifølge statista.de bruker over 75 % av alle tyske bygninger olje eller gass til oppvarming. Med de nye CO2-avgiftene kan det dermed bli langt dyrere å holde det varmt om vinteren. Til å bøte på utfordringene skal regjeringen bistå utbygging av klimavennlige oppvarmingssystemer.

Les mer: AKK: – Vi må koble inn klimaturboen. 

Øker samtidig reisefradraget

I Tyskland står bilen sterkt, og det har som ventet kommet mange reaksjoner på den foreslåtte CO2-avgiften, som vil gjøre det dyrere for de tyske bilistene rundt om i landet.

For å gjøre CO2-avgiften lettere å svelge, har regjeringen samtidig vedtatt at reisefradraget skal økes fra 30 til 35 cent per kilometer. 

– Dersom man øker bensinprisen med 3 cent, og reisefradraget med 5 cent, da lønner det seg fortsatt mer å kjøre bil fremfor å ta toget, kommenterer talsperson i miljøpartiet Die Grünen Robert Habeck til Spiegel Online.

Utregninger gjort av Habecks parti viser også at de foreslåtte løsningene, hvor pendlerfradrag og høyere pris på drivstoff sees i sammenheng, først og fremst gjør det dyrere for fattige å kjøre bil.

Jo mer drivstoff bilen bruker per kilometer, jo mer må man betale i CO2-avgift, uten at det har noe å si for skattefradraget. Fradraget vil dermed lønne seg mest for de som har råd til et kjøretøy som bruker lite drivstoff.

Billigere å kjøre tog, dyrere å fly

For å få flere til å velge toget fremfor bilen foreslår regjeringen at merverdiavgiften på togbilletter skal senkes fra 19 % til 7 %.

Med det ønsker Merkel og co at Deutsche Bahn skal få så mye som fem millioner flere reisende per år.

Uten å gå konkret til verks slår regjeringspartiene også fast at det skal bli dyrere å fly. Rettere sagt skal avgiftene bli høyere for flyselskap som ønsker å ta av fra tyske rullebaner.

– Det er bra at det skal bli billigere å kjøre tog, og dyrere å fly, men det er naturligvis ikke nok. Det må mange flere og bedre klimavennlige løsninger til i samferdselspolitikken, kommenterer lederen for Deutsche Bundesumweltsamt til Süddeutsche Zeitung. 

Les mer: AfD tok velgerne, Die Grünen tar makten. 

Fortsetter med “Schwarze Null”

Ifølge det tyske finansdepartementet kommer de mange klimatiltakene til å koste den tyske staten over 54 milliarder euro frem til 2023. Utgiftene er likevel ikke nok til at regjeringspartiene velger å gå bort fra sparepolitikken, også kjent som “Schwarze Null”, det sorte null.

Siden 2014 har finansdepartementet konsekvent lagt frem budsjetter hvor det ikke tas opp nye lån. De siste fire årene har tyskerne dermed tjent penger over statsbudsjettet, og sakte men sikkert jobbet statsgjelden ned fra omlag 80 % av BNP til dagens nivå på 60 %.

Sparepolitikken er omstridt. I hele det politiske spekteret, og særlig på venstresiden, er det mange som mener det er fornuftig at den tyske regjeringen “sprekker” det sorte null, og tar opp ny gjeld for å investere i fremtidsrettede prosjekter, som for eksempel klimavennlige tiltak. 

Les mer: Den tyske sparepolitikken kan være på vei ut.

I SPDs Olaf Scholz har Angela Merkel funnet en god venn, nærmere bestemt en venn som mener det er fornuftig å fortsette sparepolitikken samme hva. Som finansminister la Scholz nylig frem nok et statsbudsjett som går i pluss.

Pengene til de mange klimatiltakene mener Scholz det skal være mulig å oppdrive andre steder. Blant annet finnes det allerede oppsparte midler i klimafond som kan investeres.

Da det siste statsbudsjettet ble lagt frem, sørget den sosialdemokratiske finansministeren også for å be samtlige departementer om å stramme inn pengebruken, slik at det blir mulig å gjennomføre klimatiltakene uten at tallene blir røde.

– Som om vi har 200 år på oss

Den fremlagte klimapakken har måtte tåle mye kritikk, først og fremst fra politisk hold, men også fra forskjellige klimaeksperter.

– Regjeringen oppfører seg som om vi har 200 år på oss, og ikke bare 15. I det fremlagte forslaget ser jeg hverken noen logikk, eller noen slags forståelse av saken, forteller lederen for Scientist for future, Volker Quashing, til venstresideavisen TAZ

Til samme avis forteller Andreas Kuhlmann, leder for det tyske energiagenturet i Leipziz, at han ikke tror tiltakene er nok.

– Det regjeringspartiene har blitt enige om er sannsynligvis ikke nok for å nå målene for 2030. 

Ikke overraskende er talspersonen til Fridays for future i Tyskland, Luisa Neubauer, enda hardere i retorikken.

– Klimapakken er ikke et “gjennombrudd”, derimot er den en skandale, fortalte hun til Merkur.de etter at klimapakken ble offentliggjort for en uke siden. 

Ifølge arrangøren Fridays for future klimastreiket 1,4 millioner mennesker alene i Tyskland fredag 20. september.

Foto: Angela Merkel og Greta Thunberg, https://www.bundesregierung.de/breg-de.

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

2 thoughts on “Merkels løsning på klimakrisen

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: