Merkel: – Pandemien har avslørt hvor skjørt det europeiske prosjektet fremdeles er  

Kansleren etterspør samhold og solidaritet når Tyskland nå tar over ledelsen av Det europeiske råd.  

(tyskpolitikk.no): Om to uker tar Tyskland over formannskapet i EU etter Finland.

Torsdag 18. juni benyttet Angela Merkel anledningen til å ta opp spørsmålene hun tenker vil dominere den neste 6-månedres perioden.

Under en tale i Forbundsdagen påpekte Merkel at det først og fremst handler om hvordan EU takler koronaviruset og hvordan Tyskland politisk kan styre ringvirkningene av viruset.

-Ingen land kan takle en slik krise alene, sa Merkel til de fremmøtte representantene. 

Korona-pandemien har vist hvor avhengige europeiske land er av hverandre, og hvor viktige felleseuropeiske løsninger er. Det har også kommet frem hvor langt (eller kort) enkeltland er villig til å strekke seg for andre medlemsland.

Den omfattende diskusjonen om koronabonds, hvor EU-landene ble bedt om å ta opp en felles gjeld, testet tidligere i vår solidariteten og samholdet i unionen. Merkel brukte på torsdag anledningen til å ta opp viktigheten av samhold og denne typen solidaritet.

-Pandemien har avslørt hvor skjørt det europeiske prosjektet fremdeles er, sa Kansleren i en regjeringserklæring på torsdag.

– Europa har vist seg å være sårbart. Samhold og solidaritet har aldri vært så viktig som i dag.

Presidentskapet er dermed en oppgave som Kansleren “ser frem til”

– Europa trenger oss slik vi trenger Europa.

Ber Europa om ikke å være naive

At den tyske regjeringen er villige til å strekke seg langt for EU-samholdet, er tydelig i det nye tysk-franske forslaget om økonomisk krisehjelp.

Til tross for at landet har vært, og er, en av de skarpeste kritikerne av koronabonds, brukte Merkel talen i Forbundsdagen til å forsvare forslaget om et hjelpefond på 500 milliarder euro til økonomisk gjenoppbygging.

Det er særlig de anti-demokratiske kreftene i en del EU-land som kansleren bekymrer seg for.

Vi må ikke være naive; de anti-demokratiske kreftene, de radikale, autoritære bevegelsene venter bare på at økonomiske kriser skal misbrukes politisk, sa Merkel

EU-kommisjonen la nylig frem en gjenoppbyggingsplan til en verdi av 750 milliarder euro. Dette skal finansieres gjennom kreditt og betales tilbake innen 2058.

Den 65 år gamle kansleren påpekte torsdag at hun vil jobbe for en raskest mulig avtale om EUs flerårige økonomiske rammer og EUs gjenoppbyggingsfond.

Klima og digitalisering som viktige utfordringer

I følge Merkel må Europa også bruke pandemien til å fremme nye, viktige reformer.

Kansleren påpekte at det er hvordan Europa takler krisen som kommer til å avgjøre velstanden og Europas rolle i fremtiden. Hun understreker viktigheten av at Europa fortsatt har kreative og stabile selskaper, også etter pandemien.

For CDU-politikeren er det særlig klima, digitalisering og Europas globale ansvar som kommer på dagsorden når økonomiene i Europa skal rustes for fremtiden.

– Målet er at vi kan gjøre Europas klimanøytralitet juridisk bindende innen 2050, som vi har kjempet for, og deretter justere målene for 2030.

Vil minske avhengigheten fra tredjeland

Koronakrisen har også vist hvor avhengig Europa er av tredjeland, særlig når det gjelder forsyning av medisiner og medisinsk utstyr, understreket Kansleren torsdag,  noe hun mener må endres.

I sin tale skisserte Merkel også det fremtidige forholdet mellom EU og Kina. Hun ser på Folkerepublikken som en “strategisk partner” der en “åpen dialog” er nødvendig.

Kansleren nevnte dessuten at avgjørelsen om å avlyse det planlagte toppmøtet mellom EU og Kina i Leipzig i september ikke var en lett beslutning for henne.

Merkel ble imidlertid enig med presidenten for det Europeiske råd, Charles Michel og Kinas president Xi Jinping om at møtet skulle flyttes til et senere tidspunkt.

Det er særlig samarbeid om EUs investeringsbeskyttelsesavtale, klimabeskyttelse og en felles rolle i Afrika som skal tas opp med Beijing.

Samarbeidspotensialet med Kina krever særlig samhold i Europa påpeker 65-åringen.

– Spesielt med en strategisk partner som Kina, er det viktig at Europa snakker med én stemme fra alle 27 medlemsland, sa kansleren.

Bilde: https://www.flickr.com/photos/markusspiske/.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: