Linda Teuteberg er FDPs nye generalsekretær

Fridemokratene samler seg bak partiledelsen.

(tyskpolitikk.no): Den siste helgen i april møtte 600 delegater til landsmøtet til FDP (Freie Demokratische Partei). Der valgte partiet Linda Teuteberg til ny generalsekretær.

Advokaten Teuteberg har lang erfaring i blant annet finans-, innenriks- og justispolitikken, fra engasjementet sitt i ungdomspartiet Junge Liberalen og i moderpartiet FDP.

Den nye generalsekretæren avløser Nicola Beer, som er FDPs toppkandidat til Europavalget, og vil tiltre med «full kraft og glede».

I tiltredelsestalen la Teuteberg stor vekt på det liberale frihetsbudskapet, individuelt ansvar og selvbestemmelse.

– FDP er partiet for alle mennesker som vil skape seg en bedre fremtid, sa den nye generalsekretæren, som også mener at partiet må bli mer mangfoldig for å nå ut til flere.

– FDP trenger ikke bli grønnere

En del av talen ble også viet til klimapolitikk, som er et felt FDP i liten grad har eierskap til. Det skyldes i stor grad at partiet har vektlagt næringslivet der deres interesser er i konflikt med klimatiltak.

Fridemokratene var for eksempel svært kritiske da tidligere økonomiminister Sigmar Gabriel (SPD) ville innføre klimaavgifter for eldre kullkraftverk. Partileder Christian Lindner ville sågar utsette klimamålene for 2020 med ti år.

Den nyvalgte generalsekretæren mener imidlertid ikke at FDP trenger å bli grønnere, men at klimapolitikken må bli «mer fornuftig og åpen».

Dessuten er Teuteberg opptatt av utdanningspolitikk, sosialpolitikk og justispolitikk. Generalsekretæren tar til orde for blant annet et andre utdanningssystem for voksne, en bærekraftig finansiering av pensjoner og mer ressurser til politiet.

Sliter med kvinneandelen

En av FDPs store utfordringer, er at partiet er svært mannstungt. Bare en drøy femdel av partiets 65 000 medlemmer er kvinner. Det er et ønske fra ledelsens side om å fremme kvinner i partiet, og en arbeidsgruppe ble nedsatt for å utarbeide forslag til tiltak for å rekruttere flere kvinner.

Både kvinnemålet og virkemidler, deriblant kvotering, ble gjenstand for debatt på landsmøtet.

Lindner bedyrer likevel at Teuteberg ble innstilt på bakgrunn av sin politiske kompetanse og ikke på grunn av kjønnet sitt, og forklarer også at FDP er det eneste partiet i det politiske sentrum.

– Med sine standpunkter og sin stil, legemliggjør Linda Teuteberg nettopp denne sentrumsposisjonen, den fornuftige avveiningen, sa lederen før valget.

Enten de vektla kjønn eller politisk kompetanse, støttet de aller fleste delegatene innstillingen. Den nye generalsekretæren fikk stemmene til 93 prosent av delegatene, som er mer enn de 87 prosentene Lindner selv fikk tilslutning av ved gjenvalget sitt til partileder.

Uansett er det liten tvil om at både Teuteberg og Lindner hver for seg og partiledelsen som en enhet har stor støtte i eget parti. Blant landsmøtedelegatene ble den nye lederduoen kjærlig kalt «Barbie og Ken».

– Ingen særbehandling for Øst-Tyskland

Siden Tysklands gjenforening i 1990 har de østtyske delstatene slitt med høyere arbeidsledighet og større sosiale utfordringer enn de vesttyske delstatene, som stadig er et aktuelt debattema. Teuteberg er selv fra delstaten Brandenburg i Øst-Tyskland, eller tidligere DDR (Deutsche Demokratische Republik).

Imidlertid er generalsekretæren tilsynelatende ikke lei seg på vegne av regionen sin. «Die Ossi» (betegnelse på person fra Øst-Tyskland) erkjenner at mange økonomiske og samfunnsmessige endringer treffer de østtyske delstatene hardere enn de vesttyske, men advarer mot «uberettiget klaging», og avviser særbehandling av «de nye delstatene».

– Øst-Tyskland trenger ingen særbehandling, ingen små gaver og ingen velmente råd, mener generalsekretæren.

– Vi trenger det samme som hele republikken: En ny politikk, bare raskere, sterkere og mer bestemt.

I tillegg til å ha politiske verv, er fridemokraten blant annet engasjert som nestleder i organisasjonen Gegen Vergessen – für Demokratie (Mot glemsel – for demokrati), som jobber for demokrati og for debatt om forbrytelsene til nazistene og kommunistregimet i DDR, som den østtyske politikeren selv levde under som barn.

Bakgrunnen til Teuteberg kan bli en fordel for FDP da det er delstatsvalg i de østtyske delstatene Brandenburg, Sachsen og Thüringen i høst.

Foto: https://www.linda-teuteberg.de/

Erlend F. Aalbu

Erlend F. Aalbu er skribent for tyskpolitikk.no. Han var utvekslingsstudent ved Universität Mannheim i 2014 og praktikant ved Norsk-tysk handelskammer i 2015. Han er siviløkonom fra NHH og jobber til daglig med IT-løsninger i energibransjen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: