“Ingen får 150 euro mer i trygd når vi krangler”

Die Linke går en usikker valgkamp i møte. I helgas landsmøte oppfordret partiet til ro og samhold. Men er det nok?

– Ingen får 150 euro mer i trygd når vi krangler. Ingen får kompensasjon for miljøpolitikk som rammer de svakeste når vi krangler. Jeg merker selv at mange er frustrerte over måten vi diskuterer på internt i partiet. Det er ikke alltid en konstruktiv måte, sa partiledere Susanne Hennig-Welsow under die Linkes landsmøte i helga.

9,2 %. Så stor andel av stemmene fikk venstrepartiet ved forbundsdagsvalget i 2017. Sosialistene har lenge ligget rundt 10 % på meningsmålingene. Nå balanserer det rett over sperregrensa på 5 %. Bare 6-7 % av Tysklands befolkning svarer at de ønsker å stemme på sosialistpartiet.

– Skyver velgere med lav inntekt fra oss

Interne stridigheter pekes på som hovedårsaken til Die Linkes svake meningsmålinger. Den nylig avgåtte partilederen Katja Kipping og nylig avgått parlamentarisk leder Sahra Wagenknecht var stadig i tottene på hverandre. I den nye boken hennes skriver sistnevnte følgende om partiet sitt:

– Partiet har mistet sosialt svake velgere av synet og er i ferd med å bli et lifestyle-parti for folk som er opptatt av kjønnsnøytralt språk og som handler økologiske matvarer, fyrer 51-åringen løs.

Wagenknecht, født i Jena i det gamle DDR, er sosialistpartiets mest profilerte politiker og var lenge populære både blant partiets medlemmer og velgere. Flere i partiet har imidlertid sett seg lei hennes konfronterende kurs og noen har til og med krevd at hun utestenges fra partiet.

– Selv om hun ikke har noe offisielt verv i partiledelsen lenger, spiller Wagenknecht fortsatt en viktig rolle utad. Hun inviteres fortsatt til talkshow og debatter. På den måten er hun litt av en løs kanon for partiet, sa statsviter Albrecht von Lucke nylig til kringkasteren ARD.

Oppfordret til å ikke stemme på eget parti

Sahra Wagenknechts mann, Oskar Lafontaine, er en annen som stadig skaper frustrasjon for partiledelsen. 77-åringen ledet partiet fra 2007 til 2010, og har siden kommet med kontroversielle utsagn mot innvandring, for Russland og nå nylig mot den potensielle samarbeidspartneren die Grünens kanslerkandidat Annalena Baerbock.

Sist mandag gikk Lafontaine ut og oppfordret velgerne til å ikke stemme på die Linke. Oppfordringen kom i kjølvannet av partiets dårlige valgresultat i Sachsen-Anhalt, samt en årelang konflikt med partiets leder i delstaten Saarland, Thomas Lutze.

Lafontaine, som selv er parlamentarisk leder for sosialistene i den lille delstaten ved grensen mot Frankrike, har anklaget partikollegaen for å ha kjøpt seg stemmene som sikret ham ledervervet i delstaten. Myndighetene har åpnet sak mot Lutze.

Et program mot sosial ulikhet

Ved siden av interne stridigheter stod selvsagt høstens forbundsdagsvalg på agendaen. Landsmøtet stemte for et partiprogram hvor sosialistenes kjerneverdier, omfordeling og sosial rettferdighet, står i sentrum.

– Det sosiale spørsmålet er helt sentralt for oss. Dersom CDU eller FDP havner i regjering, vil det bety kamp mot de fattige, sa partileder Hennig-Wellsow.

Blant de konkrete forslagene er å øke minstelønna fra dagens 9,50 til 13 euro i timen, øke antall lovfestede feriedager fra 24 til 36, samt å redusere dagens 40-timers arbeidsuke til 30. I tillegg ønsker partiet et landsomfattende tak på hvor høy leie det kan kreves, at Tyskland er klimanøytralt innen 2035, samt en oppløsning av NATO og en innføring av “et globalt sikkerhetssamarbeid hvor Russland er inkludert.”

Det ble også valgt nye førstekandidater for forbundsdagsvalget. Det ble Dietmar Bartsch, som har ledet die Linkes fraksjon i forbundsdagen de siste fire årene, og Janine Wissler, som i vinter ble valgt til partileder sammen med nevnte Hennig-Wellsow.

Mens 63 år gamle Bartsch kommer fra den tidligere østtyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern og regnes som en pragmatiker, kommer 40-årige Wissler fra Hessen og står for en mer idealistisk og kompromissløs linje.

Duoen vil få litt av en jobb med å samle partiet innad og å profilere seg utad inn mot forbundsdagsvalget 24. september.

Foto: https://flickr.com/photos/die_linke_berlin / Michael van der Meer

Einar Haarr Dyvik

Einar Haarr Dyvik studerer statsvitenskap ved Albert-Ludwigs-universitetet i Freiburg. Tidligere praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Skribent for tyskpolitikk siden oppstarten i 2017.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: