Hvor skal Tysklands atomavfall lagres?

Landets føderale kommisjon for sluttlagring (BGE) la mandag fram en plan med 90 potensielle lagringssteder.

(tyskpolitikk.no): Helt siden åpningen av Tysklands første atomkraftverk i 1962 har det blitt diskutert hvor landets atomavfall bør lagres. Diskusjonene skjøt for alvor fart da den tyske forbundsregjeringen i 2011 bestemte at landets atomreaktorer skal slås av inne utgangen av 2022.

– Dette er en veldig god dag for Tyskland, kom det fra landets daværende miljøvernminister Norbert Röttgen (CDU). 55-åringen er i dag én av tre kandidater til kristendemokratenes lederpost.

Så langt tilbake som i 1977 ble Gorleben i Niedersachsen foreslått som mulig lagringsområde for atomavfall. Men da BGE (Bundesagentur für Endlagerung) la fram sin rapport med 90 mulige lagringssteder, var ikke den lille landsbyen med på lista.

– Vi har behandlet alle likt, også tidligere diskuterte steder som Gorleben, uttalte kommisjonens leder og CDU-politiker Steffen Kanitz.

De største av de foreslåtte områdene ligger i delstatene Sachsen, Niedersachsen, Bayern og Baden-Württemberg.

– Bayern er ikke egnet

Som ventet har rapporten allerede sørget for reaksjoner. Bayerns ministerpresident Markus Söder synes ikke akkurat at dette er et strålende forslag.

– Rapporten skaper usikkerhet blant folk. Bayern er ikke egnet – og det er ikke ment som en totalblokkering, uttalte den profilerte CSU-politikeren (Christlich Soziale Union).

Den bayerske regjeringen har i landets regjeringserklæring sikret seg et punkt som utelukker sluttlagring av atomavfall i delstaten. Mandagens rapport har verken tatt hensyn til befolkningstetthet eller politiske beslutninger, men kun analysert berggrunnen ved de potensielle lagringsområdene.

– I flere tiår gikk politikerne i Gorleben med hodet mot veggen, mot vitenskapelig fornuft og mot folkets bekymringer. Søket etter et sluttlagringssted må ikke foregå mot, snarere sammen med innbyggerne – uten klippekort for atomkraftverk og CSU, twitret die Linkes parlamentariske leder Dietmar Bartsch om rapporten.

Også Niedersachsens ministerpresident Stephan Weil uttrykte lettelse over at Gorleben var utelatt fra rapporten.

Den endelige avgjørelsen om sluttlagringssted(er) skal først tas i 2031. Sluttlagringen skal etter planen starte først i 2050.

Foto: Pixabay.com

Einar Haarr Dyvik

Einar Haarr Dyvik studerer statsvitenskap ved Albert-Ludwigs-universitetet i Freiburg. Tidligere praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Skribent for tyskpolitikk siden oppstarten i 2017.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: