Forbundsdagen vedtok historisk tysk krisepakke på 750 milliarder euro

Farvel til sparepolitikken når epidemien rammer: ‘Ubegrensede midler’ og Marshallhjelp-banken skal få Tyskland gjennom krisen.

(tyskpolitikk.no):  – Det finnes ikke et manuskript for en slik situasjon, sa Olaf Scholz i sin tale til Forbundsdagen onsdag denne uken. Med en kansler i karantene var det finansministeren som presenterte regjeringens makeløse tiltak.

Det var god plass mellom representantene da et begrenset antall folkevalgte holdt sosial distanse til hverandre, og ga sin støtte til Tysklands største økonomiske hjelpepakke noen sinne.

– Forbundsdagen viser demokratiets gode ansikt, skriver kommentator Stefan Braun om det historiske møtet.

Stundens alvor har sunket inn og reflekteres i politikken: Svimlende 750 milliarder euro i lån, garantier og kontantoverføringer skal gjøres tilgjengelig for landets små bedrifter og store selskaper.

Og med slike summer må svarte nuller og nådeløse budsjettbalanser forbigås – iallfall midlertidig. Nå har den tyske regjeringen parlamentarisk tilslutning til en enestående økonomisk tiltakspakke i tre deler.

Tiltak I: Statsutgiftene økes – og gjeldsfinansieres!

For det første skal forbundsstaten nå sette det siste tiårets beryktede, selvpålagte sparegimet sitt til side: For når økonomien er bedøvet, når skatteinntektene vil falle med 33,5 milliarder og helsevesenet behøver ressurser, er det på tide med gjeldsopptak.

Det planlagte føderale budsjettet for 2020 økes med 34 prosent til hele 485 milliarder euro. Dermed instruerer Scholz sitt departement til å legge 156 milliarder euro i ferske lån til statsgjelden for å dekke inntektstap og utgiftsøkning.

Herunder bevilges blant annet 50 milliarder til rene engangsoverføringer på 9 000 euro eller 15 000 euro til selvstendig næringsdrivende og små bedrifter.

Tiltak II: Krisefond på 600 milliarder til store selskaper

Den tyske regjeringen oppretter et krisefond på 600 milliarder euro for at store selskaper skal holde seg likvide gjennom en tid med fallende inntjening. Disse midlene er derimot ikke rene kontantoverføringer hilsen skattebetalerne, men delt inn i tre grupper:

400 milliarder er lånegarantier fra staten. Det vil si at selskapene skal fortsette å gå til kommersielle banker og be om nye lån til sine behov og prosjekter. Med statsgarantier som sikkerhet vil det være mindre risikofylt for bankene å utstede disse lånene når staten nå plikter å ta på seg opp mot 90 prosent av gjelden hvis selskapet går konkurs.

Dernest ligger det 100 milliarder euro i potten for potensielle statlige oppkjøp av private bedrifter. Regjeringen er klar for å beskytte tyske aksjeselskaper fra krisemaksimerende finansaktører eller salg av viktige firmaer til utenlandske eiere. Føderalstaten vil være med og eie selskapene gjennom den kritiske tiden for så å selge seg ut igjen når omstendighetene er bedre.

Den tredje delen av krisefondet for store selskaper er 100 milliarder euro som kanaliseres gjennom den offentlige utviklingsbanken Kreditanstalt für Wiederbau (Kredittinstitusjonen for gjenoppbygging), som egentlig gir kreditt og lån til små og mellomstore tyske bedrifter som behøver midler til å investere.

Men nå skal den historisk viktige finansinstitusjonen spille en helt sentral rolle i en ekstraordinær koronaøkonomi.

Tiltak III: En utviklingsbank med ubegrensede midler

KfW var banken som forvaltet Marshallhjelpen etter andre verdenskrig, da amerikanske dollar skulle gjenreise et sønderknust samfunn.

Etter koronautbruddet er Tysklands tredje største bank igjen høyaktuell: Siden mandag kan alle tyske bedrifter, uavhengig av størrelse og behov, henvende seg til KfW.

Midlene er ubegrenset, var budskapet til finansminister Scholz og økonomiminister Altmaier da de i forrige uke skildret den KfWs ekstraordinære funksjon i tiden fremover.

I det supplerende budsjettet for føderalstaten 2020 legger regjeringen opp til at bankens rammer for statlige garantier skal stige fra dagens 357 milliarder euro til hele 822 milliarder.

Det er verdien av dette bykset som får finansavisen Handelsblatt til å snakke om en total krisepakke på kolossale 1 200 milliarder euro.

De overveldende potensielle summene er vanskelig å begripe – selv Olaf Scholz var usikker på hvordan han skulle beskrive summen penger og bedrev språklig sjonglering mellom «enorm», «gigantisk» og «gross».

Det er for tiden svimlende summer ikke bare for en finansminister, men også for andre tyskere: Midt oppi en økonomisk krise blir smoothiebar-eieren Roland Tenholte fra Köln den tiende vinneren av Tysklands «Vil du bli millionær?».

Foto: De folkevalgte applauderer innsatsen til landets helsepersonell under den historiske forbundsdagsseansen 25. mars. Hentet fra Twitter-profilen til Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Link: https://twitter.com/BMJV_Bund/status/1242742504337874951)

Tevje Hetlelid

Masterstudent i samfunnsøkonomi bosatt i Berlin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: