Flørter med fartsgrenser på Autobahn

Dieselforbud skaper allerede hodebry for den tyske regjeringen. Nå ønsker stadig flere fartsgrenser på de tyske motorveiene. 

(tyskpolitikk.no): I 2017 omkom 409 mennesker på tyske motorveier. 181 av disse døde på grunn av for høy hastighet.

Autobahn har i utgangspunktet ingen øvre grense for hvor raskt biler kan kjøre. Derimot er det vedtatt en “retningsgivende” grense på 130 kilometer i timen.

Nå har et utvalg i det tyske samfredselsdepartementet foreslått å vedta fartsgrenser på de berømte veiene. Forslaget er en del av en større pakke med tiltak som skal bedre nærmiljøet langs de tyske veiene. I tillegg er naturligvis tanken å gjøre noe med den makabre ulykkesstatistikken. 

Tyske medier benytter anledningen til å slå fast at landet er “splittet i to”. På den ene siden, de unge, urbane, som bryr seg om klima, og som ikke ser behovet for fri fart mellom Osnabrück og Oldenburg.

På den andre siden, de eldre, rurale, gjerne karikert som yrkessjåfører, eller andre som er avhengige av bil i det daglige, som visst nok forbinder fri fart med sin tyske identitet, og som ikke lar seg overbevise av klimaargumentet.

Misfornøyd minister

Foreløpig ser det likevel ikke ut til at fartsgrensene blir vedtatt. Samferdselsminister Andreas Scheuer (CSU) var ikke særlig fornøyd med hva byråkratene i departementet hans hadde kokt ihop.

– Forslaget strider mot enhver fornuft, skal den bayerske ministeren ha sagt ifølge Die Welt.

Dagen derpå fikk 44-årigen adgang til å moderere seg ovenfor pressen, selv om han fortsatt står på sitt.

– Forslaget er et eksempel på gamle, utdaterte og urealistiske løsninger. Tyske motorveier er de sikreste i verden. Systemet med retningsgivende fartsgrenser har fungert, og vil fortette å fungere, skal ministeren ha sagt ifølge der Spiegel.

Dieselforbud skaper hodebry

Presset er stort på Andreas Scheuer om dagen. I stadig flere tyske byer vedtas lokale dieselforbud på trafikkerte veier.  Forbudene innebærer at de mest forurensende vognene ikke lenger kan kjøre på visse veier.

Problematikken skyldes EU-regler som bestemmer at luften ikke kan inneholde for mye nitrogenoksid.

Ikke overraskende rammer forbudene fattige hardest. De som ikke har råd til å bytte til en mer utslippsvennlig bil, herunder pendlere og yrkessjåfører, tvinges til å ta opp lån for å oppgradere bilparken, om så i det hele tatt er mulig.

Mange er med andre ord allerede forbannet over regjeringens manglende handling i samferdselspolitikken. Dessverre for Scheuer og co er det mange av de samme som nå lar seg irritere over flørtingen med fartsgrenser på Autobahn.

I Stuttgart, hvor forbudet allerede har trådt i kraft, har store folkemengder allerede demonstrert mot både dieselforbud og fartsgrenser. Demonstrasjonene følges med argusøyne, først og fremst fordi de misfornøyde borgerne har valgt en partinøytral plattform, og kledd seg i gule vester.

Fartsgrensen er vanskelig å svelge

De som ønsker en fartsgrense på tyske motorveier argumenterer først og fremst med trafikksikkerhet. At over 180 mennesker døde på grunn av for høy hastighet i 2017, er alt for mange.

Motargumentet er som samferdselsminister Scheuer sier, veien i Tyskland er uansett blant de sikreste i verden. At man kjører i 130 vil uansett ikke hjelpe, skadene er som regel dødelige likevel.

For miljøaktivistene legges det vekt på at økt fart sørger for økt forurensning. Luftmostanden øker med kvadratet av farten, som betyr at avsindig høy fart medfører langt større utslipp.

Motstanderne viser her til at en fartsgrense uansett bare er en dråpe i havet. Det må langt tyngre og viktigere tiltak til for å redde planeten. Uansett vil brorparten av bilparken snart være elektronisk.

Det er noe interessant at de som ikke ønsker fartsgrenser først og fremst bare kommer med motargumenter. I den offentlige debatten er det vanskelig å finne selvstendige, kvalifiserte argumenter FOR fri fart på motorveiene, sett bort fra den sedvanlige anførselen om at folk skal kunne stå fritt til å gjøre hva man vil.

Et annet, noe mer kreativt, motargument er påstanden om at tysk bileksport drar nytte av at Autobahn ikke har fartsgrenser. Det tyske kvalitetsstempelet er nettopp av høy kvalitet fordi de er laget for å kjøre så raskt som mulig.

Foto: https://www.flickr.com/photos/helmutriedel/

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: