Dramatisk fall på få uker for Die Grünen

Koronapandemien har gitt økt støtte til regjeringspartiene CDU og SPD. 

(tyskpolitikk.no): Samtidig som kristenkonservative CDU (Christlich Demokratische Union) og CSU (Christlich-Soziale Union) feirer de beste målingene siden 2017, er stemningen dårlig hos det tyske miljøpartiet Die Grünen.

I lang tid har Die Grünen hatt kraftig vind i seilene. For få uker siden så til og med ut til at partiet kunne bli Tysklands største, da enkelte meningsmålinger ga partiet samme oppslutning som CDU og CSU.

Nå ser covid-19 ut til å ha endret De Grønnes sjanse til å ta over som største parti i Forbundsdagen. For første gang siden 2018 har storkoalisjonen igjen flertall på meningsmålingene.

I siste undersøkelse fra instituttet Forsa, sier kun 16% at de ville stemt på Die Grünen dersom det var valg i morgen. Det er en nedgang på hele 8 prosentpoeng siden februar. 

De med stor grunn til å være fornøyde er CDU og SPD. Angela Merkels parti CDU (Christlich Demokratische Union) er partiet som nå ser ut til å ha velgerne på sin side under pandemien med 37 til 38 prosentpoeng av stemmene ifølge Forsa. Partiet økte oppslutningen sin fra 29% til 37% på bare seks uker.

SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) stiger også på målingene, men noe saktere, fra 14% til 17% i samme tidsrom.

Bekymrer seg ikke

Det virker likevel ikke som om det er nevneverdig bekymring i den grønne partiledelsen. Partisekretær Michael Kellner bekymrer seg nå mer om pandemien enn om meningsmålingene i følge Der Spiegel.

-Vi baserte ikke politikken vår på meningsmålinger før korona krisen og vi gjør det heller ikke nå.

Den samme innstilling er å finne hos partileder, Annalena Baerbock, som representerer de Grønne i Forbundsdagen. Hun forteller venstresideavisen Taz at det er helt naturlig at folk flest stiller seg bak regjeringen i en slik krise. 

Tydelig opposisjonspolitikk

Til tross for uttalelsene, er det grunn til å tro at De Grønne tar den politiske stemningen i befolkningen på alvor. Populariteten har lenge vært god og utsiktene til mer makt lovende. Nå ser det plutselig verre ut. 

I en situasjon som koronakrisen er det vanskelig å være alt for kritisk, og i tillegg tilby troverdige alternativer til regjeringspartienes løsninger. Dette er særlig vanskelig i et land som Tyskland, der det så langt ser ut til at krisen har vært taklet på en god måte.

I det siste har det likevel kommet antydninger om at De Grønne på nytt viser seg frem som et tydelig opposisjonsparti. Tidligere styreleder for De Grønne i Bayern, og medlem av Forbundsdagen, Dieter Janecek, påpeker at det nå er på tide å gå inn i en ny og kritisk fase. 

– Det var riktig å opptre på en støttende måte på høyden av krisen, men nå kommer den fasen der vi også må diskutere kritisk om de riktige måtene å takle krisen på, forteller han til Der Spiegel

Gruppeleder Anton Hofreiter har kritisert det han kaller manglende solidarietet fra Merkels regjering i diskusjonen om coronabonds.

– Med denne ideologiske trangsyntheten setter CDU og SPD hele det europeiske samholdet i fare samt skader vår egen tyske industri, forteller parlamentarikeren til samme magasin. 

Partileder Baerbock har videre kritisert mottakelsen av kun 50 barn fra den greske flyktningsleiren Moria. Juristen Baerbock kalte situasjonen en absurditet på tv-stasjonen n-tv og kritiserte de uakseptable forholdene barna lever i.

Dessuten har De Grønne lagt frem flere konkrete forslag til hvordan de ønsker å påvirke regjeringen til å gå i det de oppfatter som riktig retning. Blant annet har de ønsket at leger og sykepleiere skal få en øyeblikkelig støtte på 1500 euro, og at barn fra lavinntektsfamilier bør få et krisetillegg på 60 euro i måneden. 

Foto: Partiledere Annalena Baerbock og Robert Habeck 

Skjermdump https://www.youtube.com/watch?v=ni1orfzPSN8

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: