Derfor stemmer de annerledes i øst

I Sachsen og Brandenburg kan høyrepopulistene fra AfD bli størst. Hvorfor det? 

(tyskpolitikk.no): 1. september avholdes det valg i de tyske delstatene Brandenburg og Sachsen. Flere meningsmålinger viser at det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutschland (AfD) kan bli størst.

I Brandenburg ligger fløypartiet an til å få 22 % av stemmene, i Sachsen er prognosen 24 %.

Oppslutningen er langt større i delstatene som tilhørte DDR fra 1949 til 1990, enn det den er i delstatene som tilhørte Vest-Tyskland. Dersom det hadde vært forbundsdagsvalg i dag ville fløypartiet fått hele 23 % av stemmene i øst, skal man tro siste meningsmåling fra Emnid. I vest ville derimot kun 9 % stemt på AfD.

Hvorfor er det slik?

Les mer: AfDs partiprogram: Dexit, islamofobi og klimaskepsis.

Les mer: Dette må du vite om tyske delstatsvalg. 

“Vollende die Wende”

Etter over 40 år som to forskjellige stater ble øst og vest gjenforent 3. oktober 1990, et knapt år etter at Berlinmuren ble revet.

Som en del av gjenforeningen fløt over to billioner (tusen milliarder) euro fra vest til øst, for å sikre vekst i den skadeskutte økonomien i de gamle DDR-delstatene, og for å besørge arbeidsplasser og trygdeytelser til millioner av østtyskere. Samtidig ble over 300 milliarder euro investert i østtysk infrastruktur.

Selv om milliardene definitivt har bidratt til høyere levestandard i øst, er det mange i Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen og Mecklenburg-Vorpommern som ikke synes bidragene har vært nok, og som fortsatt føler seg nedprioritert og hektet av.

Dette blant annet fordi gjenforeningen innebar at millioner av mennesker måtte få seg ny jobb. I DDR var arbeidsledighet aldri et fremtredende problem. Mange tjente lite, men man hadde i hvert fall en jobb å gå til.

Siden 1990 har situasjonen vært en annen. I årene etter gjenforeningen steg arbeidsledigheten jevnt, og nådde sitt toppunkt i 2005, med hele 20,5 %. Og med høy arbeidsledighet og et fritt marked kom usikkerheten for mange, usikkerheten om en fremtid med trygge rammer og vante vilkår.

Siden 2005 har ledigheten derimot gått ned, mye på grunn av de omfattende, nasjonale trygdereformene kjent som Hartz 4. Lovfestet minstelønn og lavere trygdesatser sørget for at langt flere kom i arbeid.

Da muren falt forespeilte de fleste østtyskere seg økonomisk vekst, frihet og velstand. Selv om billioner har blitt investert, er det mange nok som ikke føler at situasjonen har endret seg nevneverdig. Den store vendepunktet, på tysk “Die Wende”, kom egentlig aldri. 

For eksempel er det fortsatt store inntektsforskjeller mellom øst og vest. Ifølge finansavisen Handelsblatt var gjennomsnittslønnen til heltidsansatte i vest på 3 339 euro i måneden i 2017. I øst lå snittet på 2 600 euro, hele 739 euro lavere.

Nettopp derfor vinner høyrepopulistene i AfD velgere med slogan som “Vollende die Wende”, som betyr innebærer en lovnad om at vendepunktet endelig skal komme, at det endelig skal fullendes.

Merkel har prioritert innvandrerne

Så hvordan lover fløypartiet AfD at vendepunktet nå skal komme? Et av hovedpunktene i politikken til Alternative für Deutschland er at milliardene som idag brukes på innvandring og integrering heller skal gå til den tyske borger, såvel i øst som i vest.

Innvandringsspørsmålet og flyktningkrisen har tydeliggjort forskjellene mellom vest og øst, og hvorfor så mange østtyskere stemmer på innvandringskritiske AfD. 

Ifølge Der Spiegel er grunnen såre enkel. Millioner av østtyskere føler at de langt på vei har blitt nedprioritert. Selv om milliarder av euro har blitt investert, er det likevel mange som er i en like usikker situasjon idag som før murens fall. Bedre blir det ikke at den tyske stat pøser ut milliarder av skattepenger på å besørge flyktninger og innvandrere.

Hvorfor bruke penger på en person som ikke en gang er tysk, når millioner av østtyskere lever med dårlig økonomi? Spørsmålet har blitt gjentatt i det uendelige av AfDs representanter, og får stadig større resonans i både Brandenburg og Sachsen.

De tradisjonelle folkepartiene, herunder Merkels CDU (Cristlich Demokratische Union) og SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschland) har prioritert utlendinger over tyskere. Hvordan gir det mening? 

I 2015 ble det registrert hele 70 000 asylsøkere i delstaten Sachsen, som grenser mot både Tsjekkia og Polen i øst. I 2018 ble det derimot registrert kun 8 800.

Det er interessant å merke seg at flyktningspørsmålet fortsatt er en viktig grunn til hvorfor østtyskere stemmer på AfD fremfor SPD eller CDU, selv om krisen foreløpig er over.

Én årsak er at krisen tydeliggjorde for mange at AfD er et parti som setter interessene til den fattige østtyskeren først. AfD er til å stole på, og AfD er de eneste som sier “nei” til politikken alle de andre synes å være enige om.

Brain drain

Til sammen skal over 3,7 millioner mennesker ha flyttet fra øst til vest, flere enn det bor i hovedstaden Berlin i dag.

Av de som flyktet før 1989 var mange høyt utdannede. Ifølge MDR fortsetter trenden også i dag, riktignok på en noe annen måte.

Sachsen-Anhalt er den delstaten i Tyskland som færrest gradsutdannede ønsker å bli værende i etter endt studium. Hele 2/3 av alle som utdanner seg i den østtyske delstaten ønsker å flytte et helt annet sted for å få seg jobb. 

På andre siden av skalaen finner vi Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg og Bayern, hvor de fleste ønsker å reise med vitnemål i hånd.

Og med høy utdannelse forsvinner også gründervirksomhet, penger og initiativ, som igjen gjør det verre å etablere næringsvirksomhet. På den måten bidrar “brain drain” til en svakere økonomi, som er med på å forsterke østtyskernes følelse av å bli nedprioritert, som igjen fører mange i armene på AfD.

Kun 2 % mener fremtidsutsiktene er best i øst

I siste utgave av Der Spiegel tar redaksjonen til ordet for at det ikke er de økonomiske forskjellene i seg selv som er årsaken til at mange østtyskere stemmer på AfD. Derimot er det følelsen av å stille svakere, av å bli nedprioritert, og av å være annerledes, som bidrar til høyrepopulistenes overveldende oppslutning.

I en undersøkelse gjort av Allensbach svarte kun 2 % av de spurte at fremtidsutsiktene er best i Øst-Tyskland. Hele 69 % svarte derimot at utsiktene er best i vest. 

I den samme undersøkelsen svarte hele 74 % av østtyskere at det er “store forskjeller” mellom levestandarden i øst og vest. I de vesttyske delstatene mente derimot bare 43 % av de spurte det samme.

Det er tilsynelatende ingen illusjon at levestandarden er noe lavere i øst enn den er i vest. Forskjellen er likevel ikke gjennomgående. Selv om inntekten er lavere, og arbeidsledigheten noe høyere, er det viktig å huske at boligpriser og andre hverdagslige utgifter er lavere i delstater som Sachsen og Brandenburg.

Med dette bakteppet trekker Der Spiegel frem at det først og fremst er følelsen av å bli nedprioritert og hektet av som sørger for at østtyskerne vender seg mot AfD. Hypotesen understrekes også av at mange AfD-velgere faktisk tjener over gjennomsnittet, ifølge Die Zeit. 

Tallene er også med på å underbygge en annen påstand, nemlig den at innvandringsspørsmålet er den soleklart viktigste årsaken til at så mange østtyskere stemmer på AfD.

Fremmedfrykten, og redselen for at den tyske kulturen skal påvirkes utenfra, har en tendens til å manifestere seg der hvor det i realiteten er færrest innvandrere. Det er først i nyere tid at innvandringen har økt i de østtyske landene, og selv de siste årene har innvandringen vært langt lavere til øst enn til vest.

Så langt i 2019 har kun 3 800 asylsøkere blitt registrert i Sachsen, og kun 2 465 i Brandenburg. Til sammenligning har over 20 000 blitt registrert i Nordrhein-Westfalen, en delstat som ifølge Die Welt har flere flyktninger enn Italia har alene. 

Det er lett å sammenligne holdningene i de østtyske delstatene med den man også finner i nabolandene Tsjekkia og Polen, og for øvrig også Ungarn. I siste utgave av Der Spiegel argumenteres det også for at mange av de østeuropeiske landene har lidd samme skjebne som de østtyske delstatene, og at holdningsmønstrene derfor kan slekte på hverandre.

Vil tvinge frem mindretallsregjeringer

Selv med over 20 % av stemmene i Sachsen og Thüringen blir det etter alt å dømme ikke regjeringsmakt på det blå fløypartiet i september.

Selv om det finnes krefter innad i det kristendemokratiske partiet som ønsker regjeringssamarbeid med høyrepopulistene, er den rådende holdningen fortsatt at AfD skal holdes utenfor. I Sachsen har den sittende ministerpresidenten Michael Kretschmer (CDU) gjort det klinkende klart at han ikke ønsker å samarbeide med partiet ytterst til høyre.

Med over 20 % kan AfD likevel sørge for at ingen andre koalisjoner lar seg gjøre, og som tvinger frem en mindretallsregjering ledet av kristendemokratene i CDU. Konstellasjonen er først og fremst aktuell i Sachsen. 

Dersom CDU får ansvaret i mindretall, vil de til enhver tid være avhengige av støtte for å drive frem konkret politikk. Og hvorfor ikke snu seg mot høyre fra tid til annen?

Selv om forskjellene er store mellom CDU og AfD, er det veldig sannsynlig at kristendemokratene kan finne meningsfeller blant høyrepopulistene i en rekke spørsmål. I innvandrings- og integreringsspørsmål vil det feks være sannsynlig at AfD vil støtte en konservativ linje, selv om representantene fra det lyseblå partiet helst skulle sett enda hardere politikk.

Selv et slikt samarbeid vil være historisk, og gi høyrepopulistene i AfD sin første mulighet til å direkte kunne påvirke politiske beslutninger på delstatsnivå i Tyskland.

Alt avgjøres 1. september. Og ikke lenge etter får velgerne til urnene i Thüringen, nærmere bestemt 27. oktober.

Foto: https://pixabay.com/users/thomaswolter-92511/

Erik Rustad Markussen

Erik Rustad Markussen er redaktør for tyskpolitikk.no. Han er jurist, og har tidligere vært praktikant ved den norske ambassaden i Berlin. Siden høsten 2018 har han skrevet om tysk politikk for Agenda magasin.

2 thoughts on “Derfor stemmer de annerledes i øst

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: