De grønne vil “fornye Europas løfte”

Miljøpartiet går til valg på klassiske grønne temaer som klima, menneskerettigheter og økonomisk bærekraft.

(tyskpolitikk.no): – Vi må gjøre Europa mer attraktivt for mennesker som lever hverdagen sin i EU. Det holder ikke når EU bare tillater fri kapitalflyt. Naturligvis er det også viktig, men vi må skape en europeisk union av borgerne, folket som lever her, og sikre borgerrettighetene og friheten deres. Og vi må sørge for at Europa er i posisjon til å håndtere vår tids store utfordringer. Det inkluderer definitivt også klimaendringer.

Slik verbaliserer spitzenkandidaten Ska Keller det politiske prosjektet til de tyske grønne og De europeiske grønne (EGP) for den europeiske unionen, sammen med det europeiske partiets andre toppkandidat, nederlandske Bas Eickhout.

– Svaret på Europas utfordringer er Europa, supplerte tyske die Grünens partiledere Annalena Baerbock og Robert Habeck før det europeiske valgprogrammet ble vedtatt i 2018.

“Fornye Europas Løfte”

For å være i stand til å møte utfordringene, må EU bli mer handlekraftig og Europas løfte må fornyes, mener partiet. Det er opphavet til tittelen «Fornye Europas løfte», som det 197 sider lange programmet har fått.

Løftet det dreier seg om, er EUs løfte om fred og frihet, demokrati og rettsstat, sosial utjevning, like rettigheter og bevaring av borgernes livsgrunnlag.

EGP vil fornye Europas løfte økologisk, demokratisk og sosialt og styrke Europas rolle i verden. Målet er å bekjempe klimakrisen, forsvare Europas demokrati og oppnå sosial utjevning.

CO2-skatt og avvikling av kull og atomkraft

Blant tiltakene partigruppen ønsker seg, finner man en CO2-skatt som likner modellen til Canada i ikke-kvotepliktig sektor. Det innebærer at CO2-utslipp ilegges en avgift og at inntekten fra denne avgiften gis tilbake til fordeling på EUs borgere.

De grønne ønsker dessuten at Europa skal gå vekk fra kull og atomkraft som energikilder samt at alle nye biler må være utslippsfrie fra 2030.

– Denne sommeren, med skogbranner, tørke, tap av avlinger og ekstremvær, har vist at grønn omstilling haster mer enn noen gang. Vi trenger en radikal klimarealisme, mener Baerbock.

Partigruppen er også opptatt av asyl- og grensepolitikk. Partiet ønsker en felleseuropeisk grensekontroll og en fordelingsmekanisme som fordeler asylsøkerne som hovedsakelig ankommer i Sør-Europa, på alle EU-landene.

Koalisjon med de konservative?

EGP vil ikke utelukke at de kan gå inn i en koalisjon med EPP, Det europeiske folkeparti, som er den største partigruppen i Europa-parlamentet.

Toppkandidatenes budskap til tyske Manfred Weber, de europeiske konservatives spitzenkandidat, er imidlertid at EPP må være forberedt på grunnleggende endringer og en sterkere orientering mot sentrum hvis de vil ha de grønne med i en koalisjon i EU-kommisjonen.

– Ja, vi vil snakke sammen, men vi vil ikke bare si ja til «business as usual» krydret med litt grønt her og der. Vi vil virkelig ha fundamentale endringer og det er tilbudet som kommer til å ligge på bordet, sier Eickhout.

Toppkandidaten mener EPP har gått altfor langt til høyre i innvandringsspørsmål, og vært altfor overbærende mot Ungarns statsminister Victor Orbán, hvis parti nå trues med eksklusjon fra den konservative partifamilien.

Grønne partier i Vest-Europa gjorde gode valg i 2018 og truet de tradisjonelle sosialdemokratiske partienes dominans i sentrum-venstre. De har imidlertid ikke hatt den samme suksessen i Sør- og Øst-Europa.

Partiene går likevel inn i den europeiske valgkampen fulle av selvtillit.

– Vi har en veldig god sjanse til å få den største gruppen i Europa-parlamentet vi noen gang har hatt, sier partifamiliens talsperson, tyske Reinhard Bütikofer.

Foto: Ska Keller, https://twitter.com/europeangreens . 

Erlend F. Aalbu

Erlend F. Aalbu er skribent for tyskpolitikk.no. Han var utvekslingsstudent ved Universität Mannheim i 2014 og praktikant ved Norsk-tysk handelskammer i 2015. Han er siviløkonom fra NHH og jobber til daglig med IT-løsninger i energibransjen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: