CDU-politiker mister doktorgrad

Freie Universität Berlin underkjenner doktorgraden til forbundsdagsrepresentant Frank Steffel på bakgrunn av plagiat.

(tyskpolitikk.no): Universitetsledelsen ved Freie Universität Berlin har enstemmig besluttet å trekke tilbake doktorgraden i økonomi som Frank Steffel, forbundsdagsrepresentant for Christlich Demokratische Union (CDU), oppnådde ved universitetet i 1999. Avgjørelsen faller etter en flere måneder lang undersøkelse som konkluderte med at doktoravhandlingen i stor grad har plagiert andres arbeid.

Nærmere bestemt skal avhandlingen flerfoldige steder være rene avskrifter eller tilnærmet rene avskrifter av andre tekster.

Riktignok har forfatteren oppgitt kilder til avskriftene i teksten. Imidlertid har ikke rikspolitikeren fra Berlin gjort det tydelig at det dreier seg om sitater, eller i hvilket omfang.

Avviser anklagene

Freie Universität Berlin skal ha fått et tips om mulig plagiat i Steffels doktoravhandling allerede i november 2017. Undersøkelsen som fulgte har også innhentet uttalelser fra bedømmelseskomitéen som vurderte arbeidet, samt den daværende dekanen ved fakultetet.

Universitetsledelsen mener at det finnes grunnlag for å påpeke «en i det minste betinget overlagt villedning og et brudd på budet om akademisk redelighet».

VroniPlag, en nettside som ble grunnlagt av plagiatekspert Martin Heidingsfelder i 2011 og undersøker omfanget av plagiat i tyske doktoravhandlinger, viser at minst 15 av 260 sider er avskrift.

Steffel fikk mulighet til å kommentere anklagene. På kritikken av hans omgang med kildene, har politikeren svart at det ikke har vært hans hensikt å presentere andres arbeid som sitt eget. Videre mener Steffel at han brukte vanlig praksis for sitering og henviser til veilederen han hadde under doktorgradsarbeidet.

CDU-politikeren avviser at avskriftene i avhandlingen er plagiat og vil klage inn universitetets avgjørelse for forvaltningsdomstolen.

Får støtte i partiet

Steffel får støtte av partikollega Jan-Marco Luczak, som er leder for den berlinske delstatsgruppen til CDU på seks representanter i Forbundsdagen.

Luczak mener anklagene nå må bevises «utelukkende med hensyn til vitenskapelige standarder og ikke til personen» og antyder således at Steffel har vært utsatt på grunn av sin person.

Monika Gütters, leder for CDU i Berlin, medlem i den sentrale partiledelsen, og det tyskerne kaller kulturstatsminister i Merkels regjering, uttrykker også sin støtte.

– Jeg håper at universitetet vurderer anklagene i henhold til vitenskapelige kriterier, uttaler CDU-toppen.

Gütters vil ikke begi seg ut på en faglig diskusjon om Steffels arbeid, men hun har ingen grunn til å tvile på partifellens redelighet. Ministeren går også langt i å anklage nettsiden VroniPlag for å ha en politisk slagside.

– Det er påfallende at VroniPlag regelmessig avslører politikere og personligheter fra den borgerlige leiren.

Flere skandaler knyttet til plagiat

Som Gütters påpeker, er ikke forbundsdagsrepresentanten fra Berlin den første politikeren som får trukket tilbake doktorgraden sin.

I februar 2011 ble det avdekket plagiat i doktoravhandlingen til Karl-Theodor zu Guttenberg, daværende forsvarsminister fra partiet Christlich-Soziale Union. Kort tid etterpå underkjente Universitetet i Bayreuth forsvarsministerens doktorgrad.

Som en direkte følge av Guttenberg-skandalen, ble nettsiden VroniPlag opprettet. Den oppdaget flere tilfeller av plagiat i doktoravhandlinger, som i sin tur medførte at flere politikere mistet doktorgradene sine.

Et annet kjent tilfelle er plagiatanklagene mot Annette Schavan (CDU), som var forsknings- og utdannelsesminister da universitetet i Düsseldorf trakk doktorgraden hennes tilbake i februar 2013.

I likhet med Steffel, avviste både Guttenberg og Schavan anklagene da de først ble kjent. Etter hvert som skandalene utspilte seg og presset på regjeringen vokste, endte likevel begge politikerne med å trekke seg fra stillingene sine og forlate rikspolitikken.

Foto: https://pixabay.com/no/bok-briller-slo-book-sider-les-3969105/

Erlend F. Aalbu

Erlend F. Aalbu er skribent for tyskpolitikk.no. Han var utvekslingsstudent ved Universität Mannheim i 2014 og praktikant ved Norsk-tysk handelskammer i 2015. Han er siviløkonom fra NHH og jobber til daglig med IT-løsninger i energibransjen.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: