Berlin tar kampen for billigere leie

Stigende leiepriser truer de lokale i Europas mest trendy by. Nå vil byens boligminister både frise prysene og innføre makspris.

(tyskpolitikk.no): Det er varmt i Berlin om dagen: Boligmarkedet koker. Når den politisk røde boligministeren foreslår å regulere leieprisene strengere, blir debatten enda hetere.

Vekst, vekst, vekst

Siden Berlinmurens fall for knapt 30 år siden, har den tyske hovedstaden liknet en stor byggeplass. Dagens befolkning på 3,6 millioner vokste med 30 000 nye innbyggere i 2018, melder lokalavisen Tagesspiegel.

All byggingen til tross, den enda sterkere befolkningsveksten fører til hurtigstigende leiepriser. I tillegg bor flere og flere alene (30 prosent av beboerne), hvilket bidrar ytterligere til prisveksten.

Av de 1,9 millioner leilighetene i Berlin er de aller fleste bebodd av leietakere, hele 85 prosent. Til en omtrentlig sammenlikning, eier tre av fire osloborgere sin bolig, ifølge SSB. Leieprisene opptar de aller fleste i Berlin.

I Bayern mener kanskje noen at Berlinere klager i overkant mye. En typisk leie i München er langt høyere enn i hovedstaden. Men i München er også lønningene tilsvarende. En typisk berliner bruker 31,4 prosent av nettoinntekten sin på leie, mens tallet er 0,1 prosentpoeng høyere i München.

I de fleste andre land er det dyrere å flytte til hovedstaden, men i Tyskland regnes Berlin som en billig by. Og den er også billig til en vest-europeisk hovedstad å være. Den trekker dermed til seg folk fra langt utenfor landegrensene.

Hele befolkningsveksten på 30 000 mennesker i 2018 kan tilskrives utlendinger: flyktninger, unge sør-europeere som vil jobbe, og stadig flere Briter som skyr Brexit. Antallet Berlinere med tysk pass minket med 6 000 i 2018.

De nyankomne berlinerne er relativt kjøpesterke og har kunnet utkonkurrere ur-berlinere på leiemarkedet. Denne gentrifiseringen, har brakt tyskernes tradisjonelt venstreside-sympatiserende hovedstad til demonstrasjoner og protester. Folkets representanter vil nå reagere.

Rød-grønt forslag

– Bolig er et grunnbehov, en menneskerett og det sosiale spørsmålet i vår tid.

Slik åpner Die Linke-politiker og Berlins senator for byutvikling og bolig, Katrin Lompscher, den årlige boligmarkedsrapporten Berliner Mietspigel 2019.

Sivilingeniøren fra Øst-Berlin erkjenner at en ”leieprisbrems” fra 2015 – der leien i nyutstedte leiekontrakter ikke får stige mer enn ti prosent av sammenlignbare leiligheter – ikke har avkjølt markedet tilstrekkelig.

Derfor brakte Die Linke-senatoren delstatsparlamentet, som siden 2017 har vært kontrollert av en rød-rød-grønn koalisjon (SPD, Die Linke og Die Grünen), med på en plan for å innføre en femårig stans i leieøkninger fra 2020, samt en øvre grense for leiepris. Tiltakene skal stabilisere markedet frem til nok boliger er på plass – forhåpentligvis i 2025.

Denne uken ble de foreslåtte satsene offentliggjort: en leie skal ikke kunne overstige 7,97 euro per kvadratmeter i måneden. Denne øvre prisen gjelder bygg fra perioden 1991 til 2013. Regelen skal være at bygg eldre enn dette skal ha enda lavere maksgrenser. Nybygg, fra 2014 og senere, er unntatt makspris.

Fra skepsis til støtte

Tyske sosialdemokrater har lyst til å gjøre Berlin-forslaget nasjonalt. Angela Merkel er skeptisk til pristak, fordi man må gi utbyggere et insentiv til faktisk å bygge.

Der Spiegel-kommentator Stefan Kaiser mener forslaget er godt ment, men treffer feil fordi maksprisene bare tar utgangspunkt i byggeår: Flere ressurssterke innbyggere i gamle bygninger i flotte strøk få en stor reduksjon i leiepris.

Den nasjonale parlamentsgruppen til det markedsvennlige CDU har allerede erklært at de vil stevne Berlin-regjeringens forslag for grunnlovsdomstolen i Tyskland, da spesielt med tanke på lovens tilbakevirkende kraft; for å sikre leietakere mot kortsiktige og da femårig gjeldende prishopp, mente Lompscher at reglene skulle ta hensyn til leienivået for juni 2018 og ikke januar 2020 når loven planlegges å tre i kraft.

Etter de sterke reaksjonene fra utleierforeninger og en samlet politisk høyreside, holdt den rød-grønne byregjeringen krisemøter denne uken. Der erklærte nå sosialdemokratene og de grønne at planen trenger store endringer.

Likevel så Lompschers plan ut til å ha fortsatt støtte under en høring i Berlins senat på torsdag. Da CDUs boligpolitiske talsperson, Christian Gräff, anklaget pristaket for å være venstrepopulisme, stod de røde og grønne partier solid bak forslaget.

– De siste syv årene har leien steget med 71 prosent, mens inntekten bare med 20 prosent, sa Katrin Schmidberger fra Die Grünen.

Det gjenstår å se om Lompschers nøyaktige tall vil holde helt til senatets definitive avgjørelse i oktober.

Bilde: https://www.flickr.com/photos/mondrian-berlin/

Tevje Hetlelid

Masterstudent i samfunnsøkonomi bosatt i Berlin.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: